Ali-Ali Matak Kayungyun

Ti Wikicutatan basa Sunda, rohangan cutatan bébas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian

Aya hiji sudagar, ngaranna kiyai Wiralaba; angkat dagang ka tanah Sabrang. Bawaning gětol sarta pintěr népi ka jadi sugih kacida. Kira geus rada lawas, mulih ka nagarana; bareng meuntas tina parahu, ngareungeu yen saderek-saderekna keur sukan-sukan, dahar ngeunah, tuluy disampeurkeun kana ěnggona sukan-sukan, tapi kiyai Wiralaba teu salin heula panganggo; panganggona nu dianggo urut panganggo di jalan bae, geus bělěwuk kabeh. Barěng dongkap kana enggon sukan-sukan teya, katingal caäng, damarna ratěng. Ari saderek-saderekna, sapedah kasumpingngan anu kakara sumping ti sabrang, teu pati bungah, katenjo sakitu geus lila teu papanggih, panganggona teu sae, ditaksir yen malarat.

Kiyai sudagar kagungan badega, urang Koja saurang, bawa ti Sabrang, ela Koja kacida heranna nenjo saderek saderek juragandana kurang taälimna sarta kurang sukana, sěmu dikarajeunkeun ku sakabeh; omong Koja ka juragannana: Juragan eta jalma goreng kabeh bae, sabab taya nu ruměsép ngabageyakeun ka sampeyan, sapedah papisah lawas. Juragannana nyaur: ěnya darégig pisan, pada nyiyeun adat anyar. Tuluy nyandak lelepen intěn tina pesak kutang , heg dianggo ; teu lila saderekna pada salin ulat jeung sěmu, sarta pada nyalampeurkeun ka kiyai Wiralaba; aya nu nyěkėl pananganpana, aya nu ngarangkul, aya nu ngunjungan paheula-heula, ku hayang di pikaäsih ku kiyai sudagar. Urang Koja teh juragannana bari sěmu kaget: Kumaha eta lelepen teh, boga pangawasa, matak kayungyun ati jalma? Kiyai Wiralaba nyaur: Lain boga pangawasa ngan dipake tanda bae ali intěn teh samangsa nu make ali tangtu beunghar, sababna eta ku dulur-dulur kami kasugihan anu dipake agul, dileuwihkeun tina kautamaan. Koja nyebut: eh jalma nu pada pibanda, těgěsna lain anu pantěs ku maneh diajenan teh. Kudu nu kagungan ali, nyatana maneh eta jadi jalma eta jadi jalma kaliputan ku dunya, tandana aya batu burung cara kitu bae lain sisiwo diajennana; juragan nu hade galeuhna sarta satěměnna hanteu diaku, samemeh nganggo ali.

Hartina iyeu dongeng: eta jalma hade disěbut murka, lamun sono jeung papakean, lain sono jeung dulur atawa jeung sobat.