Batur Duwa

Ti Wikicutatan basa Sunda, rohangan cutatan bébas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian

Aya nu boga batur duwa, leumpang ka pilemburan, ngiring juragannana. Ari juragannana tumpak kuda hideung sarta alus, ari nu ngiring badarat bae, bari nyurung padati leutik, momot barang. Dina mangsa harita panas bangět kacida, wantuning ngambah jalan keusik; ari baturna nu hiji geus kolot jeung teu pati cageur, nu matak kurang tanagana, ari bagiannana nyurung padati leutik, anu loba momotna, jadi kabalangsak kacida ngiring juragannana teh.

Děmi nu hiji deui dadasar ngora keneh sarta cageur, bědas kacida panyurungna, ngeunaheun bae, karasa enteng, samalah nyeungseurikeun bae ka baturna nu kolot teh. Anu kolot teh ngomong ka baturna nu ngora teya, kiyeu pokna: Sapedah maneh cageur sarta bědas, wantuning keur ngora, hayu urang tukeuran nyurung sakeudeung bae, padati kami ku maneh surung, padati maneh ku kami surung; sababna padati maneh hampang, saeutik momotannana, kacek beurat ku padati kami, reya momotannana, bawaning beurat, kesang kami wani ngucur, ari maneh ditenjo ku kami tacan ngarasa cape.

Baturna nu ngora lemek: Énya bae kami tacan cape, sabab anu dipalar teya oge hayang ulah cape, děmi babawaän maneh beuratna ngungkulan bawa kami, sarta geus kurang karosaän maneh, eta mah nya kajeun teuing, kami mah teu rek open, kahayang maneh kudu ditulung nyurung, kami ěmbung nulungan ka maneh.

Ana geus diwangsul kitu ku nu ngora teh, eta batur kolot kacida susaheunnana, tuluy ngeureuyeuh sakaduga-dugana, nangankeun maneh nyurung padati, tapi beuki lila beuki kacida capena, malah katinggaleun bae ku baturna nu ngora teya; ari tungtungna bruk bae nambru batur kolot teh. Ari juragannana anu tunggang kuda teh aya heulaeun anu nyurung padati, teu pati jauh ti badegana, baréngna katingali badegana mopo, tuluy nyampeurkeun, badegana nu mopo dititahtumpak padati, padati duwa dirangkėp disurung ku saurang bae, ku badegana nu ngora teya. Ngomong bari nyurung, pokna: Nya běněr carek paribasa, saha-saha teu daek tutulung ka nu sejen, sok réměn manggih kasusahan gede.