Lompat ke isi

Kanteh

Ti Wikicutatan basa Sunda, rohangan cutatan bébas

Aya lanjang ngaranua nyi Saminah, sangkir ngeuyeuk, gawena nganteh, geus meunang opat lima tukěl nu dicituwaran. Aya saurang lanjang tatanggana, ngaran nyi Bogěm, sok rěměn ngabantuan digawe molah kanteh ka nyi Saminah. Geus kitu nyi Saminah leungiteun kanteh duwa tukěl, nuding ka nyi Bogěm, yen maling kanteh teh; tuluy diparěng ka imah, omong nyi Saminah: Bogěm maneh nu maling kanteh kami teh, kadiyeukeun rek dicangkuduan. Nyi Bogěm teu ngaku, sarta sumpah nuduhkeun kaběrsihannana; nyi Saminah keukeuh pangnudingna, pokna: Taya deui nu pimalingeun kajaba maneh, nu sok rěměn pulanganting ngabantuan digawe. Sakabeh urang lěmbur pada neueul ka nyi Bogěm bae, tapi teu beunang dijiyeun prakara, sabab taya buktina.

Lila-lila nyi Saminah nyaba ka pasar barang beuli, di pasar manggih aya jalma awewe ditalian, dosana nyěbrot samping, dagangan ti pasar, nyi Saminah neuleu kantehna nu dipaling teya aya didinya.

Ana dipriksa ku jaksa, trang ngaku yen eta kanteh beunang nyayab ti buruan nyi Saminah. Geus kitu nyi Saminah rumasa yen salah nudingna ka nyi Bogěm, bari ceurik pokna: Bogěm, salah kacida paněrka kami ka maneh, ayeuna kapanggih nu maling kanteh teh, malah geus ditalian dibawa ka dayeuh.

Nya běněr cek paribasa: sanajan dituding maling, ari běrsih mah, tangtu kabukti kaběrsihannana.