Kitab Piwuruk

Ti Wikicutatan basa Sunda, rohangan cutatan bébas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian

Aya istri randa bangsa menak, bumina di pilěmburan, jauhna ti nagara lalakon sajam. Kalakuannana samemeh sare ngaos kitab heula; kitu luwangna unggal-unggal peuting. Ari sahiji mangsa, ti peuting samemeh sare, ngaos kitab, reya eusina wuruk-wuruk jeung dowa-dowa; bareng rek sare, eta kitab diteundeun dina meja leutik, tapi hanteu dilingkupkeun. Hanteu lila gurudug aya kareta ti nagara, mapagkeun, reh saderekna di dayeuh hanteu damang walės; tuluy menak istri jêngkar nitih kareta, nyandak hiji panakawan awewe, hiji lalaki.

Kitab tinggal muka bae dina luhur meja, nu tunggu bumi ngan aya hiji nini-nini geus pikun. Sajěngkarna istri randa, aya jurujana rek maling, sabab nyahuun yen bumi kosong, jurujana asup tina jandela, naekna make taraje, asup ka pasarean, sakama-kama ngungkalan barang-barang, milih nu gěde hargana; jurujana ngadeuleu aya kitab muka dina luhur meja leutik, kacaängan ku damar lilin, tuluy dibaca ku ki jurujana, unina:

„He eling-eling: saha-saha nu rumasa bakal manggih pati, „kudu ulah ngalampahkeun kagorengan, jeung saha-saha „nu hayang tiis pikir, ulah pisan niyat maling, awal ahir „tangtu kapanggih; hanteu kapanggih di dunya, di aherat tangtu kapanggih bae.”

Uni-unian kitu teh jadi ngahadekeun kana ati nu rek maling, jadi teu tulus barang-cokotna, tuluy bijil kaluwar teu barang-bawa. Ti watěs harita eta jělěma teu daek maling-maling deui. Barěngna rek paeh, lalampahannana baheula diwangsitkeun ka anak-anakna, bari di titah ngabakti ka gusti Allah.