Lauk Gurame

Ti Wikicutatan basa Sunda, rohangan cutatan bébas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian

Aya hiji jéléma tukang ngala lauk, boga kulah hiji, teu jauh tina imahna, dieusi gurame loba jeung aralus.

Rěměn dititah dijuwalan, nu tukang ngajuwal baturna ngaran Bugěl, wadah paranti ngajuwal tahang.

Eta si Bugěl maling gurame hiji nu Démang di lěmbur, diteundeunna dina kulah, ari ku si Bugěl dibaurkeun jeung lauk juragannana di jero tahang, tuluy rek dijuwal ka nu boga eta lauk. Barěng datang ka imahna kiyai Děmang, ditawarkeun ka geureuhana; nyai Děmang bareng nenjo gurame, tuluy bae nyaur: Lauk iyeu tina kulahna kiyai Děmang, kami teu pangling rupana. Lauk tuluy bae dicokot ku nyi Děmang, teu make diduwitan, malah-malah si Bugěl dilaporkeun ka pulisi sarta tuluy diberok, těgěs pamalingna.

Teu kungsi lawas si Bugěl maling deui gurame tina balong kiyai Děmang teya, dijuwal ka lurahna. Barěng ditenjo ku kiyai lurah, tuluy nyaur kiyai lurah: Iyeu lauk beunang maneh maling tina balongna kiyai Děmang. Si Bugěl tuluy bae diberok tilu peuting, ngan dibere kejo bae jeung cai. Ari geus lepas, si Bugěl hayang nyoba sakali deui, sugan aya bagja, rek maling deui gurame gěde sahiji ti balongna kiyai Děmang teya. Tuluy dibawa ka pasar jěro nagara, didinya dikira moal aya nu nyaho ka manehna jeung kaculikaännana. Pareng aya lébe lémbur (barangbeuli kapasar) nenjo nu dagang gurame, diilikan ku lébe teh, tuluy lěbe teh uwar-uwar pokna: Iyeu lauk beunang maling, kagungannana kiyai Dĕmang! Si Bogel kalaporkeun ka pulisi deui, ditrapan hukuman rangket. Si Bugěl ngomong sorangan: nya heran kacida dumadakan aya bae nu nyaho, yen lauk beunang maling, ari cirina ngan eta pepetna dibuntungan saeutik, tapi sanajan dicirian oge, běněrna ngan baturna nu nyaho teh, ari lain baturna mas Dệmang mah běněrna moal nyaho, sarta cirina hanteu pati katara. Si Bugěl lila pisan ngilikan ciri eta lauk.

Tungtungna si Bugěl ngomong: Tina awasna bae nu matak katara, karana unggal-unggal ngajuwal lauk beunang maling ngan kapanggih bae.

Hartina: sanajan buni nu maling, lawas-lawas kabitur bae, nu matak manusa ulah pisan boga niyat rek maling.