Mĕncĕk Jeung Tangkal Awi

Ti Wikicutatan basa Sunda, rohangan cutatan bébas

Aya mĕncĕk dibuburak ku paninggaran, lumpat ngadĕdĕmpes dina dapuran awi, buni teu tembong saeutik-eutik acan. Nu moroan kaleungitan lari. Měncěk barěng geus rumasa kaluwar tina balai, tuluy nyatuan daun awi, nu mindingan awakna teya. Aya keneh hiji nu moroan tadi teya, ninggalkeun maneh dina deukeut kebon awi, ngadenge krosok-krosok dina awi, sarta nyaho yen aya měncěk, gancang nyělukan batur, teu kungsi lila měncěk kacěkěl.

Barěng rek dipaehan měncěk bijil omongna kiyeu: pati kami iyeu rek diangkěn pahukuman adil, tina kami malěs goreng ka nu mihutangkeun kahadean.

Hartina iyeu dongeng: nu nyiyeun kahadeyan sok manggih wawalěs goreng, eta geus lumbrah bubuhan alam-dunya, tapi nu cidra mangke meunang wawalěs ti Gusti Allah, nu sipat adil.

__________