Sumpah Maung Tutul

Ti Wikicutatan basa Sunda, rohangan cutatan bébas

Maung tutul keunaku tataheunan urang lěmbur, bijil sumpahna bangět : Lamun sakali iyeu dileupaskeun, mowal nyatu-nyatu deui daging, rek nyatu dangdaunan bae, gěde -gědena nyatu lauk cai. Nu boga ataheunan ngagugu, maung tutul dileupaskeun, tuluy lumpat bari jijingklak, lumpatna tacan pati jauh, manggih bagong keưr guyang, omongna: Dalah iyeu sato aya dina jěro cai, nya iyeu lauk cai teh , teu kaäsup kana sumpah kami. Gancang bagong teh dirontok , sarta tuluy disosowek.

Hartina iyeu dongeng : sumpah juru-jana lain anděleun, saha -saha nu boga karěsép ngalakukeun panggawe goreng, hanteu kurang piomongeun atawa pidakueun.