Tusuk-Konde

Ti Wikicutatan basa Sunda, rohangan cutatan bébas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian

Nyai raden panganten Wira Jowana rek angkat jauh, kaondangan ku saderekna di sejen nagara, angkat barěng jeung duwa putrana istri, sarta nitih kareta. Putra-putrana maridang, wantuning rek ka nu kariya, midangna nganggo běnten ěmas patah těbu, tusuk-konde angkatna dimataän intěn; angkatna nyorang leuwueng gěde. Barěng sumping ka sisi leuweung, karetana nyisi, asup ka nu bala, gělung putrana kakait ku cucuk nu ngaroyom, gělungna udar, tusuk-kondena ragrag, karetana dieureunkeun sarta pada lalungsur, nareyangan tusuk-konde sabadegana kabeh. Lila neyangannana, geus kitu katimu tusuk-konde mata intěn teh; tuluy putrana digělungan deui, deui tusuk-konde, meh sajam lilana dangdan teh, putrana sěmu rek nangis, bawaning keuheul, rehna lila teuing; manahna siyeunneun kaporotan mangantenkeun; kacida nyeuseulna ka kusir, sabab gagabah ngajalankeun kareta.

Hanteu lila jěbul jalma tukang ngala suluh, lumpat baruhah-harehoh, amběkannana ngarėgeh kawas nu měngi; haturan ka nyai raden panganten pokna: Juragan ayeuna kalěrěsan tacan jặngkar, mugi atos-atos, masing yatna, karana di leuweung aya begal reya pisan, geus tangtu bakal měgat gamparan, nu matak kuring lumpat kadiyeu, sěja nguningaän gamparan; pirěmpag kuring madak rujuk mah, langkung sae neyangan deui jalan nu sejen bae, karana di payun mah kajaga kabeh ku begal; supami gamparan hanteu ngaranděg lila didiyeu, tangtu kuring kaporotan nya nguninga. Nyai raden panganten Wira Jowana kacida narimana, lajěng maparin duwit ka anu nguninga teh; kusir dipiwarang malikkeun deui kareta, geus kitu nyaur ka putrana: Nyai, Gusti Allah hanteu kakurangan ngaraksa ka abdina; umur maneh jeung umur ibu aya dina tusuk-konde nu ragrag, lamun eta hanteu ragrag mah, siga moal burung manggih pati, karana nu matak eureun, sabab ragrag tusuk-konde, tadi nyai murang-mareng sabab lila eureun, ayeuna hayu urang sukur ka Gusti Allah anu geus maparin kasalamětan ka urang.

Hartina iyeu dongeng: reya lantaran pitulung Gusti Allah jeung reya balai saeutik matak murang-mareng, tapi rajeun jadi lantaran salamět tina balai gěde.